Tiên Đạo Độc Tôn

Tiên Đạo Độc Tôn

Tiên Đạo Độc Tôn

Một thế hệ Tiên Tôn, trọng sinh trở lại 500 năm trước thiếu niên là lúc, có không trọng lâm cửu tiêu, viết truyền kỳ?

này một đời, ta muốn đem mất đi toàn bộ đoạt lại, phạm ta giả, sát!

Truyện Hay Khác :

Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể
Yêu Nữ Thỉnh Tự Trọng
Quyền Thiếu Kiêu Sủng Tinh Thê
Bắc Tống Đại Trượng Phu

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s