Thành Thần Gió Lốc

Thành Thần Gió Lốc

Thành Thần Gió Lốc

Bạch tiểu phi đoạt bao lì xì lấy được tới rồi một cái thời không xuyên qua khí, có được xuyên qua vô tận thời không năng lực, sau đó ở thành thần trên đường càng đi càng xa, nhấc lên vô tận thời không gió lốc……

Truyện Hay Khác :

Mang Theo Nông Trường Hỗn Dị Giới
Sóc Minh
Một Kiếp Tiên Đồ
Sủng Phu Nương Tử

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s