Siêu Cấp Con Rể – Thần Đều Mãnh Hổ – Hàn 3000

Siêu Cấp Con Rể - Thần Đều Mãnh Hổ - Hàn 3000

Siêu Cấp Con Rể – Thần Đều Mãnh Hổ – Hàn 3000

Một thế hệ truyền kỳ Hàn 3000, toàn cầu đứng đầu phú hào là hắn môn đồ, đứng đầu bác sĩ là hắn đệ tử, tôn quý nhất nữ vương lấy thấy hắn vì vinh, vì một cái hứa hẹn, hắn thành một người tới cửa con rể!

Truyện Hay Khác :

Địa Phủ Bằng Hữu Vòng
Bất Tử Đế Tôn
Đại Tần Công Binh
Độc Phi Bá Sủng: Phúc Hắc Vương Gia Không Dễ Chọc

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s