Nhặt Của Hời

Nhặt Của Hời

Nhặt Của Hời

Liếc mắt một cái trăm năm, trọng sinh đô thị. Thịnh thế thơ văn hoa mỹ, đồ cổ cất chứa. Tần bia chu di, kim thạch tranh chữ. Đồng thau thanh hoa, phỉ thúy mỹ ngọc. Thiên hạ kỳ trân, đều ở ta tay. Trọng sinh trở về kim phong ở hiện đại đô thị, bằng vào vô cùng thần kỳ giám bảo bản lĩnh, đi bước một đi hướng đỉnh. Phát huy dân tộc nhất truyền thống văn hóa, truyền thừa ngàn năm nhất hoàn chỉnh văn minh.

Truyện Hay Khác :

Đô Thị Thấu Thị Y Tiên
Võ Đạo Lăng Thiên
Bất Bại Quân Vương
Manh Thê Lui Tới, Bá Đạo Chồng Trước Rất Khó Triền

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s