Công Lược Ác Ma Lãnh Điện Hạ

Công Lược Ác Ma Lãnh Điện Hạ

Công Lược Ác Ma Lãnh Điện Hạ

Lại danh “Cách đấu đi, điện hạ!” Bề ngoài thoạt nhìn đơn thuần vô hại nhu nhược nhưng khinh tiểu loli, kỳ thật là cái giấu ở cách đấu học trong vườn siêu cường đại lão! Thân là ác ma ngồi cùng bàn nàng, cả ngày bị ác ma biến đổi pháp khi dễ, rốt cuộc có một ngày, nàng không thể nhịn được nữa! “Lệ vân kiêu, ngươi lại chọc ta thử xem!” “Cho ta khóc!” “Tử biến thái! Ta liều mạng với ngươi!” Làm trò toàn giáo học sinh mặt, làm ác ma kiến thức một phen, cái gì gọi là “Bạo tẩu loli”! Không có gì là một hồi cách đấu giải quyết không được vấn đề, nếu một hồi không đủ, vậy lại đến một hồi!

Truyện Hay Khác :

Muộn Tao Vương Gia Thỉnh Chỉ Giáo
Ta Ở Đại Đường Có Hậu Đài
Thế Giới Đệ Nhất Siêu Sao
Ở Bên Nhau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s